สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

หลักสูตร 
อบรมวันที่ 11-04-2019 (7:00) - 08-08-2019 (16:00)
รายละเอียด เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้
240,000.00฿
 
อบรมวันที่ 09-01-2019 (9:00) - 17-01-2019 (9:00)
รายละเอียด หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร DGA ( อบรมภายใน)
1.00฿
หลักสูตร