คำถาม-คำตอบเราสามารถส่งรหัสผ่านใหม่ให้ท่านทางอีเมล์เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน
เมื่อท่าน Login เข้าสู่ระบบแล้ว ท่านสามารถเปลี่ยน Password ได้ที่เมนู ข้อมูลส่วนตัว -> แก้ไขรหัสผ่าน


ถ้าท่านได้ส่งคำขอลืมรหัสผ่าน แต่ไม่ได้รับอีเมล์ ให้ตรวจสอบที่โฟลเดอร์สแปมเพื่อหาอีเมล์จาก TDGA


รบกวนติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-612-6060 หรือส่งอีเมล์มาที่ contact@dga.or.thStill need help ? Please send an email to contact@dga.or.th
คำถาม-คำตอบ