ข่าวประชาสัมพันธ์

       สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) โดย DGA ได้รวบรวมและจัดทำบทเรียน e-learning ที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. โดยได้รับการสนับสนุนเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพจากหน่วยงานและองค์กรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในทุกภาคส่วนให้ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลดังกล่าว จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ของ TDGA ได้ที่ "คลิกเข้าเรียน" ทั้งนี้สถาบันจึงได้จัดทำคู่มือเพื่อแนะนำวิธีการเข้าใช้งานระบบ e-learning โดยสามารถดูได้จาก "link VDO คลิก" หรือรายละเอียด ดังนี้ 


ดาวโหลดคู่มือการเข้าใช้งานระบบ e-learning ที่ https://bit.ly/3eVJuOa
 
ดาวโหลด catalog บทเรียน e-learning ที่ https://bit.ly/3gHjVCs
คู่มือการเข้าใช้งานระบบ e-learning ด้านทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ | ข่าวประชาสัมพันธ์