ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศโครงการนำร่องฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวปิด โครงการนำร่องฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อบรมระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต


โดยมีพันจ่าอากาศเอก นาวี จันทานนท์ กองการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฎิบัติ (LAB) การตรวจสอบและเจาะระบบ (h4enetration Testing) อาทิ Nmah4 , Aircrack , Metash4loit Framework


ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TDGA สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล คลิกที่นี่

ภาพบรรยากาศโครงการนำร่องฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข | ข่าวประชาสัมพันธ์