DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

        สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA by DGA  จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ จำนวน 2 รุ่น ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ จำนวน 60  ท่าน รุ่นที่ 1 วันที่ 7-9 กันยายน 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องแพลตตินั่ม ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

       โดยมีคุณอิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์ หัวหน้าทีมบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ด้านดิจิทัล สถาบัน TDGA กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหา หลักการในการจัดทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) มาเป็นกลไกในการกำหนดทิศทาง ควบคุม และบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2565 


ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2565 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA คลิก


FaLang translation system by Faboba
สถาบัน TDGA จัดอบรมหลักสูตร การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ จำนวน 2 รุ่น | ข่าวประชาสัมพันธ์