DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

      สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA by DGA  ร่วมกับสถาบันวิทยาการ หรือ วย.  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐจำนวน 2 รุ่น ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ สำนักงาน กสทช. ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

      รุ่นที่ 1 ในวันที่ 21-22 กันยายน 2565

      รุ่นที่ 2 ในวันที่ 26-27 กันยายน 2565

         โดยได้รับเกียรติจากคุณจีรณา น้อยมณี  และคุณณัฐวัฒน์ วรสิทธิ์ตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ และ คุณเมฆินทร์ วรศาสตร์ นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการเหตุผล แนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้อย่างไรให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเรียนรู้แนวโน้มของเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์สำคัญในปี 2565 ที่ตอบโจทย์การทำงานในยุคปัจจุบัน รวมถึงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop ) การนำโครงการปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในการบริหารงานและบริการสำหรับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                           ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 21-22 กันยายน 2565


                                         
                                            ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 26-27 กันยายน 2565

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA คลิก

FaLang translation system by Faboba
สถาบัน TDGA ร่วมกับสถาบันวิทยาการ สำนักงาน กสทช. จัดอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ จำนวน 2 รุ่น | ข่าวประชาสัมพันธ์