DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

       สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA by DGA  ร่วมกับสถาบันวิทยาการ หรือ วย.  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ  (Data Visualization in Practice) จำนวน 2 รุ่น ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ สำนักงาน กสทช. ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

                รุ่นที่ 1 ในวันที่ 5-6 กันยายน 2565

                รุ่นที่ 2 ในวันที่ 12-13 กันยายน 2565

       โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิเชียร บุญญะประภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรม ข้อมูลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการใช้เครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Tableau โดยใช้ข้อมูลจริงในหน่วยงาน และได้ฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) : Working with Tableau Desktop (Cont.) ในการสร้างแดชบอร์ดเบื้องต้นในการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization) และการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล (Data Storytelling) เพื่อนำไปต่อยอดในการนำเสนอข้อมูลให้ออกมาในรูปแบบของภาพที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น เพิ่มความน่าสนใจ และสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรด้วยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ


                                                 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 5-6 กันยายน 2565
                                              ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมฯ  รุ่นที่ 2 ในวันที่ 12-13 กันยายน 2565

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA คลิก

FaLang translation system by Faboba
สถาบัน TDGA ร่วมกับสถาบันวิทยาการ สำนักงาน กสทช. จัดอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization in Practice) จำนวน 2 รุ่น | ข่าวประชาสัมพันธ์