DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

       สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “บมจ.อสมท กับกรอบการกับกับดูแลข้อมูล (MCOT&DGF) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน บมจ.อสมท จำนวน 60 ท่าน วันที่ 13 กันยายน 2565 ผ่านการอบรมออนไลน์

      โดยมีดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ในสร้างการรับรู้ การตระหนัก และความเข้าใจกรอบการกำกับข้อมูลที่ชัดเจนในการบริหารข้อมูล รวมถึงเห็นความสำคัญในการวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ เปิดเผย และประมวลผล
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA คลิก

FaLang translation system by Faboba
สถาบัน TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บมจ.อสมท กับกรอบการกับกับดูแลข้อมูล (MCOT&DGF) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน บมจ.อสมท | ข่าวประชาสัมพันธ์