DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

      สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA by DGA โดยคุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 5  ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 48 ท่าน วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยบรรยายในหัวข้อ “การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (ตำแหน่งรองอธิบดี) ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA คลิก

FaLang translation system by Faboba
สถาบัน TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 5 ให้แก่ ผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ข่าวประชาสัมพันธ์