ข่าวประชาสัมพันธ์

 

1. คลิกลงทะเบียน  https://bit.ly/3bcXdzT


2. Download ใบสมัคร https://bit.ly/3awgY4u


1. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8
(e-Government Program for Chief Executive Officer: e-GCEO#8)
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564  (ทุกวันศุกร์  เวลา 14.00  - 17.00 น.)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 16 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก2. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11
(e-Government Executive Program: e-GEP#11)
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564  (ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 09.00  - 16.00 น.)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 16 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 


3. หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 3
(Digital Transformation Program: DTP#3)
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 (ทุกวันพุธ เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 12 พฤษภาคม 2564   
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวปุณยา ธนรักษ์            หมายเลขโทรศัพท์ 084 153 2464
นางสาวพรเพ็ญ บุษราธนกิจ      หมายเลขโทรศัพท์ 095 662 9950
นางสาวปภาวี ทับห่วง             หมายเลขโทรศัพท์ 088 002 7114
    

โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 | ข่าวประชาสัมพันธ์