ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล
(Data Governance Framework) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

(ประเภทมหาวิทยาลัย)

ที่ผ่านการอบรมระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563
 
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) | ข่าวประชาสัมพันธ์