ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์ผู้รับบริการสู่การเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง (Customer Journey Map) เป็นการเรียนรู้แนวคิดต่างๆ ที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการ (Customer Experience) รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการประสบการณ์ผู้รับบริการ และมาทำความเข้าใจถึงการกำหนดเป้าหมายและการสร้าง Customer Journey Map อย่างเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมทั้งการวิเคราะห์ Customer Journey Map เพื่อนำมาสู่การเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีขึ้นในแต่ละจุดสัมผัสผู้รับบริการ (Touch Point) นอกจากนี้ยังเรียนรู้แนวทางการสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการผ่านกิจกรรมต่างๆ และแนวทางการสื่อสารที่ตอบเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์


สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA จัดโครงการพัฒนาข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการอบรมหลักสูตรการสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์ผู้รับบริการสู่การเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง (Customer Journey Map) ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต จำนวน 50 ท่าน เมื่อวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

หากท่านสนใจหลักสูตรไปใช้ในหน่วยงานของท่าน
ติดต่อ 02 612 6060 หรือ ส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โครงการพัฒนาข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ข่าวประชาสัมพันธ์