DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายบรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การฝึกปฏิบัติตามแนวทางการอนุญาตหรือไม่อนุญาต และฝึกพิจารณาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”ให้แก่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จำนวน 44 คน วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี
โดยมีนายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูลและผู้บริหารข้อมูล ระดับสูง (CDO) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นวิทยากรในการอบรม บรรยายในหัวข้อ “เรื่อง “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การฝึกปฏิบัติตามแนวทางการอนุญาตหรือไม่อนุญาต และฝึกพิจารณาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกฎหมายข้อมูลข่าวสารให้กับเจ้าหน้ากรมบังคับคดี สร้างทัศนคติที่ดีในด้านการเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารอันจะนำไปสู่การให้บริการข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมกับประชาชนได้อย่างถูกต้อง ให้แก่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
FaLang translation system by Faboba
TDGA ร่วมเป็นวิทยากรการบรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การฝึกปฏิบัติตามแนวทางการอนุญาตหรือไม่อนุญาต และฝึกพิจารณาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”ให้แก่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์