DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA เดินหน้าหลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8 (ครั้งที่ 6) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 อบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
โดยได้รับกียรติจาก ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Digital Transformation สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ : Innovation and Technology Regulations โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐจะต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนการเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ
FaLang translation system by Faboba
สถาบัน TDGA จัดอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ครั้งที่ 6) | ข่าวประชาสัมพันธ์