DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการในโครงการอบรม Digital Week พาชาว DBD ก้าวสู่จักรวาลดิจิทัล ให้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ผ่านการอบรมออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting
โดยมีนายเมฆินทร์ วรศาสตร์ นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีสุดล้ำ นำหน่วยงานรัฐสู่โฉมใหม่ (Govtech) และ นายปณิธาน เขินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์มั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ(Data Governance) ซึ่งหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรกรมมีการตระหนักรู้และมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับวิสัยทัศน์ของกรมในการเป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านการบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2570
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TDGA คลิก https://www.facebook.com/TDGADGA
FaLang translation system by Faboba
TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรม Digital Week พาชาว DBD ก้าวสู่จักรวาลดิจิทัล ให้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | ข่าวประชาสัมพันธ์