DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรนักบริหารมหานคร ระดับกลาง รุ่นที่ 28” จำนวน 50 คน วันที่ 28 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft teams
โดยมีนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นวิทยากรในการอบรม บรรยายในหัวข้อ “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงแนวคิด และนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัล และสามารถวิเคราะห์เป็นผู้ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อนการนำเสนอ การกำนดแผนงานและโครงการ
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TDGA คลิก https://www.facebook.com/TDGADGA
FaLang translation system by Faboba
TDGA ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรนักบริหารมหานคร ระดับกลาง รุ่นที่ 28” ให้แก่ กรุงเทพมหานคร | ข่าวประชาสัมพันธ์