ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านหลักสูตรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้เสร็จสิ้นการอบรมอย่างเป็นทางการในวันนี้
โดยผู้สำเร็จหลักสูตรฯ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้กลับไปพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการกับประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่การพัฒนาบริการดิจิทัล (Government Digital Service) ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูลบริการ ไปจนถึงการดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรอบรมต่างๆ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://tdga.dga.or.th
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
????รู้จัก #สพร. หรือ #DGA #TDGA ให้มากขึ้นที่ www.dga.or.th
ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านหลักสูตรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ | ข่าวประชาสัมพันธ์