สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วยการจัดทำสถาปัตยกรรม (EA) รุ่นที่ 3

โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง bettercup ชั้น 3 โรงแรมเบสท์เวส เทิร์น แจ้งวัฒนะ

อ่านข่าวได้ที่ https://www.dga.or.th//th/content/913/12878/

 
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านหลักสูตร Enterprise Architech รุ่น 3 | ข่าวประชาสัมพันธ์