ข่าวประชาสัมพันธ์

       สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA)ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต จัด “โครงการนำร่องฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข”     โดย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวให้การต้อนรับภายในงาน แก่ผู้เข้าร่วมอบรม คณาจารย์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
      ทั้งนี้เพื่อมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีระบบสารสนเทศขนาดใหญ่และมีข้อมูลของประชาชนและบุคลากรจำนวนมาก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สามารถป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที และมีแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสมเมื่อเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล


      โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นโครงการนำร่อง ของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล จะได้นำผลการฝึกอบรมดังกล่าว มาพัฒนาเพื่อให้เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและพร้อมสำหรับการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ต่อไป


ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TDGA สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล  คลิกที่นี่


TDGA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการนำร่องฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข | ข่าวประชาสัมพันธ์