สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในเดือน สิงหาคม 2561 นี้ สถาบัน TDGA ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศได้ดำเนินการเปิดอบรมหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน Big Data และหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตามกลุ่มเป้าหมายในระดับหัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารระดับอำนวยการ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านการออกแบบบริการ และ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสิ้น 5 หลักสูตร

ซึ่งการจัดอบรมทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (สนับสนุนทุนสำหรับอบรมให้ข้าราชการ โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ สพร)

หากสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ dga.or.th หรือ GNews
TDGA Events - August 2018 | ข่าวประชาสัมพันธ์