หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร (Executive)

ทักษะด้านกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดิจิทัล

ทักษะด้านกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดิจิทัล
เริ่มกิจกรรม 13-09-2019
สิ้นสุดกิจกรรม 27-09-2019
วันที่อบรม 13-09-2019
20-09-2019
27-09-2019
จำนวนที่เปิดรับ Unlimited
จำนวนผู้ลงทะเบียน 1
ค่าลงทะเบียน Free

ปิดรับลงทะเบียน

TDGA - ทักษะด้านกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดิจิทัล