หลักสูตร

การบรรยายการสร้างความเข้าใจกรอบธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness)

การบรรยายการสร้างความเข้าใจกรอบธรรมภิบาลข้อมูล

(Data Governance Framework Awareness)

......................

ท่านสามารถรับชมย้อนหลังที่

ที่ Facebook, Youtube : DGA Thailand

และ ที่ เรียนรู้ออนไลน์ของ TDGA


 

 

 


เอกสารเผยแพร่


Cannot find the download. ID=477
{preview_player}

Cannot find the download. ID=478
{preview_player}

TDGA - การบรรยายการสร้างความเข้าใจกรอบธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness)-สัมมนา