สัมมนา

การบรรยายการสร้างความเข้าใจกรอบธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness)

การบรรยายการสร้างความเข้าใจกรอบธรรมภิบาลข้อมูล

(Data Governance Framework Awareness)

......................

ท่านสามารถรับชมย้อนหลังที่

ที่ Facebook, Youtube : DGA Thailand

และ ที่ เรียนรู้ออนไลน์ของ TDGA


 

 

 


เอกสารเผยแพร่


Files:
เอกสารประกอบถ่ายทอดสด-DGF -แนวคิด-หลักการ-และวิธีการปฏิบัติ
 22-07-2020
 1.60 MB
 134

เอกสารประกอบถ่ายทอดสด-DGF -Digital-Government
 22-07-2020
 1.96 MB
 120

TDGA - การบรรยายการสร้างความเข้าใจกรอบธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness)-สัมมนา