อบรม

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล

(Data Governance Framework) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ประเภทมหาวิทยาลัย)
ที่ผ่านการอบรมระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563


หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TDGA - โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ-อบรม