หลักสูตร

Live หัวข้อ การสร้างความเข้าใจมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ


 Live หัวข้อ การสร้างความเข้าใจมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น.

รับชมได้ที่

Facebook : DGA Thailand

Youtube : DGA Thailand

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง
เอกสารเผยแพร่


Cannot find the download. ID=499
{preview_player}

Cannot find the download. ID=500
{preview_player}

Cannot find the download. ID=501
{preview_player}

Cannot find the download. ID=503
{preview_player}

TDGA - Live หัวข้อ การสร้างความเข้าใจมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ-สัมมนา