อบรม

ไขข้อข้องใจธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Understanding Data Governance)

ไขข้อข้องใจธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Understanding Data Governance)

หัวข้อการเรียนรู้

      1. การสร้างความเข้าใจธรรมาภิบาลข้อมูล 
      2. “ความจำเป็น” ของหน่วยงานภาครัฐกับการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล 
      3. ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ คืออะไร

      4. ภาครัฐจะสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับข้อมูลภาครัฐ เพื่อประชาชนได้อย่างไร

วิทยากรโดย  นายทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์ นักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายที่ปรึกษาดิจิทัลโซลูชันส์


ระยะเวลาการฝึกอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 -16.00 น. ผ่านแอปพลิเคชันการประชุมออนไลน์ Microsoft Teams

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
นางสาวปุณยา ธนรักษ์ 084 153 2464
นางสาวพิชดาภา ภาคกาย 063 493 3017
นางสาววิระญา พรหมวงศา 080 451 8956


คลิกลงทะเบียน  สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมรายละเอียดการลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรดังนี้

- ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนแต่ละหลักสูตร กดที่ปุ่ม “คลิกลงทะเบียน”
- การลงทะเบียนรับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 240 ท่าน
- กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้เรียนให้ครบถ้วน
- หากลงทะเบียนสำเร็จ จะมี Link เข้าเรียนออนไลน์ ส่งไปยังอีเมลที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้
(ระบบจะส่ง Link ให้ก่อนวันเข้าเรียนออนไลน์)

เอกสารเผยแพร่


Cannot find the download. ID=541
{preview_player}

Cannot find the download. ID=542
{preview_player}

Cannot find the download. ID=543
{preview_player}

Cannot find the download. ID=544
{preview_player}

Cannot find the download. ID=552
{preview_player}

TDGA - ไขข้อข้องใจธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Understanding Data Governance)-อบรม