หลักสูตร

เปิดข้อมูลภาครัฐอย่างไร ให้ไปถึงดวงดาว (Government Open Data Inspiration)
เปิดข้อมูลภาครัฐอย่างไร ให้ไปถึงดวงดาว (Government Open Data Inspiration)


หัวข้อการเรียนรู้
1. ข้อมูลเปิดคืออะไร
2. กระบวนการในการเตรียมข้อมูลและเปิดข้อมูลอย่างมืออาชีพ
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเปิด เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เผยแพร่ข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูล
4. ตัวอย่างและประโยชน์ของข้อมูลในยุคดิจิทัลปั่นป่วน


วิทยากรโดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม
• ผู้อำนวยการฝ่ายดาตาโซลูชั่น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
• ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (CDO) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
• ที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ระยะเวลาการฝึกอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 -16.00 น. ผ่านแอปพลิเคชันการประชุมออนไลน์ Microsoft Teams 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
นางสาวปุณยา ธนรักษ์ 084 153 2464
นางสาวพิชดาภา ภาคกาย 063 493 3017
นางสาววิระญา พรหมวงศา 080 451 8956คลิกลงทะเบียน  สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมรายละเอียดการลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรดังนี้

- ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนแต่ละหลักสูตร กดที่ปุ่ม “คลิกลงทะเบียน”
- การลงทะเบียนรับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 240 ท่าน
- กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้เรียนให้ครบถ้วน
- หากลงทะเบียนสำเร็จ จะมี Link เข้าเรียนออนไลน์ ส่งไปยังอีเมลที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้
(ระบบจะส่ง Link ให้ก่อนวันเข้าเรียนออนไลน์)เอกสารเผยแพร่


Cannot find the download. ID=571
{preview_player}

Cannot find the download. ID=572
{preview_player}

Cannot find the download. ID=573
{preview_player}

TDGA - เปิดข้อมูลภาครัฐอย่างไร ให้ไปถึงดวงดาว (Government Open Data Inspiration)-อบรม