หลักสูตร

งานสัมมนา การประยุกต์ใช้ G-Chat เพื่อยกระดับการทำงานสู่รัฐบาลดิจิทัล*ขอสงวนสิทธิ์การเข้าฟังภายในห้องสัมมนา เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี้จำนวน 200 ท่านแรกเท่านั้น*

 

สามารถติดตามช่วงเสวนาหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ G-Chat เพื่อยกระดับการทำงานสู่รัฐบาลดิจิทัล”ย้อนหลัง 
ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=cfEiExsz8K4

 

การลงทะเบียน

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๑๒-๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒ (นางสาวฐิติมา รัตนประกาย) อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ลงทะเบียน: ปิดระบบลงทะเบียน​
ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด Click ที่นี่


เอกสารเผยแพร่


Cannot find the download. ID=271
{preview_player}

Cannot find the download. ID=272
{preview_player}

Cannot find the download. ID=273
{preview_player}

Cannot find the download. ID=274
{preview_player}

Cannot find the download. ID=275
{preview_player}

TDGA - งานสัมมนา การประยุกต์ใช้ G-Chat เพื่อยกระดับการทำงานสู่รัฐบาลดิจิทัล-สัมมนา