เอกสาร

ราชกิจจาระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร-พ ขนาด 141.89 KB ดาวน์โหลด   2,465 ครั้ง Download
TDGA User Guide ขนาด 1.31 MB ดาวน์โหลด   2,588 ครั้ง Download
Digital Government Development and Cloud Computing Policy in Thailand Moving Forward Together (Airada Luangvilai) ขนาด 1.32 MB ดาวน์โหลด   2,427 ครั้ง Download
คู่มือการเข้าใช้งานระบบ e-learning ขนาด 697.35 KB ดาวน์โหลด   2,383 ครั้ง Download
TDGA - เอกสาร