สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เอกสาร

TDGA User Guide ขนาด 1.31 MB ดาวน์โหลด   543 ครั้ง Download
Digital Government Development and Cloud Computing Policy in Thailand Moving Forward Together (Airada Luangvilai) ขนาด 1.32 MB ดาวน์โหลด   115 ครั้ง Download
TDGA - เอกสาร