สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เอกสาร

TDGA User Guide ขนาด 1.31 MB ดาวน์โหลด   545 ครั้ง Download
Digital Government Development and Cloud Computing Policy in Thailand Moving Forward Together (Airada Luangvilai) ขนาด 1.32 MB ดาวน์โหลด   118 ครั้ง Download
TDGA - เอกสาร