เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทาง TDGA ได้ตระหนักและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และได้ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เอกสาร

TDGA User Guide ขนาด 1.31 MB ดาวน์โหลด   749 ครั้ง Download
Digital Government Development and Cloud Computing Policy in Thailand Moving Forward Together (Airada Luangvilai) ขนาด 1.32 MB ดาวน์โหลด   393 ครั้ง Download
TDGA - เอกสาร