สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร

ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร / คอร์สใหม่ล่าสุดทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร / คอร์สยอดนิยมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร / คอร์สทั่วไป

TDGA Digital KM : ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร | TDGA Digital KM