เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทาง TDGA ได้ตระหนักและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และได้ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร

ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร / คอร์สใหม่ล่าสุดทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร / คอร์สยอดนิยมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร / คอร์สทั่วไป

TDGA Digital KM : ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร | TDGA Digital KM