เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทาง TDGA ได้ตระหนักและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และได้ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทักษะด้านการบริหารโครงการและกลยุทธ์

ทักษะด้านการบริหารโครงการและกลยุทธ์ / คอร์สใหม่ล่าสุดทักษะด้านการบริหารโครงการและกลยุทธ์ / คอร์สยอดนิยมทักษะด้านการบริหารโครงการและกลยุทธ์ / คอร์สทั่วไป

TDGA Digital KM : ทักษะด้านการบริหารโครงการและกลยุทธ์ | TDGA Digital KM