สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ทักษะด้านการบริหารโครงการและกลยุทธ์

ทักษะด้านการบริหารโครงการและกลยุทธ์ / คอร์สใหม่ล่าสุดทักษะด้านการบริหารโครงการและกลยุทธ์ / คอร์สยอดนิยมทักษะด้านการบริหารโครงการและกลยุทธ์ / คอร์สทั่วไป

TDGA Digital KM : ทักษะด้านการบริหารโครงการและกลยุทธ์ | TDGA Digital KM