เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทาง TDGA ได้ตระหนักและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และได้ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง / คอร์สใหม่ล่าสุดทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง / คอร์สยอดนิยมทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง / คอร์สทั่วไป

TDGA Digital KM : ทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง | TDGA Digital KM