สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง / คอร์สใหม่ล่าสุดทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง / คอร์สยอดนิยมทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง / คอร์สทั่วไป

TDGA Digital KM : ทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง | TDGA Digital KM