เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทาง TDGA ได้ตระหนักและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และได้ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทักษะการอ่านและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ทักษะการอ่านและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล / คอร์สใหม่ล่าสุดทักษะการอ่านและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล / คอร์สยอดนิยมทักษะการอ่านและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล / คอร์สทั่วไป

TDGA Digital KM : ทักษะการอ่านและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | TDGA Digital KM