สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ทักษะด้านกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดิจิทัล

ทักษะด้านกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดิจิทัล / คอร์สใหม่ล่าสุดทักษะด้านกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดิจิทัล / คอร์สยอดนิยมทักษะด้านกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดิจิทัล / คอร์สทั่วไป

TDGA Digital KM : ทักษะด้านกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดิจิทัล | TDGA Digital KM