วิดีโอ

 แหล่งความรู้ด้านดิจิทัล / 3277 Views

LIVE การเตรียมความพร้อมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐ (ช่วงเช้า)  

Related Videos

วิดีโอ - LIVE การเตรียมความพร้อมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐ (ช่วงเช้า)