แหล่งความรู้ด้านดิจิทัล / 114 Views

LIVE การเตรียมความพร้อมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐ (ช่วงเช้า)  

Related Videos

TDGA - LIVE การเตรียมความพร้อมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐ (ช่วงเช้า)