แหล่งความรู้ด้านดิจิทัล / 3233 Views

 LIVE การเตรียมความพร้อมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐ (ช่วงบ่าย)

Related Videos

TDGA - LIVE การเตรียมความพร้อมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐ (ช่วงบ่าย)