วิดีโอ

 แหล่งความรู้ด้านดิจิทัล / 130 Views

หลักสูตรการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานในภาคปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ

Related Videos

วิดีโอ - หลักสูตรการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานในภาคปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ