วิดีโอ

 แหล่งความรู้ด้านดิจิทัล / 567 Views

หลักสูตรการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานในภาคปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ

Related Videos

วิดีโอ - หลักสูตรการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานในภาคปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ