วิดีโอ

 ทักษะด้านการบริหารโครงการและกลยุทธ์ / 9483 Views

เป็น VDO Learning ตอนเดียวจบว่าด้วยเรื่องทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ที่ Link ไปยัง Channel แหล่งความรู้ ที่อยู่บน YouTube เท่านั้น

Related Videos

วิดีโอ - การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)