แหล่งความรู้ด้านดิจิทัล

 ทักษะการอ่านและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล / 15761 Views

เป็น VDO Learning ตอนเดียวจบว่าด้วยเรื่องทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ที่ Link ไปยัง Channel แหล่งความรู้ ที่อยู่บน YouTube เท่านั้น

Related Videos

แหล่งความรู้ด้านดิจิทัล - Digital Literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล