แหล่งความรู้ด้านดิจิทัล

 ทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง / 6861 Views

เป็น VDO Learning ตอนเดียวจบว่าด้วยเรื่องทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ที่ Link ไปยัง Channel แหล่งความรู้ ที่อยู่บน YouTube เท่านั้น

Related Videos

แหล่งความรู้ด้านดิจิทัล - Digital Transformation Strategy for Thailand 4.0