แหล่งความรู้ด้านดิจิทัล / 481 Views

 Live หัวข้อ การสร้างความเข้าใจมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น.
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่  https://bit.ly/3nuqiKa

Related Videos

TDGA - Live หัวข้อ การสร้างความเข้าใจมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ