สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

 เทคโนโลยี / 543 Views

เป็น VDO Learning ตอนเดียวจบว่าด้วย
เรื่อง BlockChain คืออะไร ? ที่ Link ไปยัง Channel แหล่งความรู้ ที่อยู่บน YouTube เท่านั้น
เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์จึง Link Channel นี้เข้ามา หากผู้เรียนสนใจ และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงกับผู้ดูแล Channel นั้นได้

Related Videos

TDGA - BlockChain คืออะไร ?