จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอันดับแรก จึงขออนุญาต “เลื่อนพิธีเปิด และการฝึกอบรมทั้งหมดออกไป” จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สมัครสมาชิก

กรอกข้อมูล Profiles ของคุณเพื่อใช้ในการสมัครสมาชิก
โปรดกรอกชื่อและนามสกุลให้ถูกต้อง เนื่องจากระบบจะดึงข้อมูลเพื่อออกใบประกาศนียบัตรต่อไป

** ระบบจะสร้าง password และส่งกลับไปทางอีเมล์ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ ภายใน 5-10 นาที โปรดตรวจสอบใน Junk mail
และหลังจากนั้นท่านสามารถ login และแก้ไข password ได้ด้วยตนเอง
สมัครสมาชิก