สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

สมัครสมาชิก

กรอกข้อมูล Profiles ของคุณเพื่อใช้ในการสมัครสมาชิก

** ระบบจะสร้าง password และส่งกลับไปทางอีเมล์ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ ภายใน 5-10 นาที โปรดตรวจสอบใน Junk mail
และหลังจากนั้นท่านสามารถ login และแก้ไข password ได้ด้วยตนเอง
สมัครสมาชิก