เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทาง TDGA ได้ตระหนักและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และได้ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สมัครสมาชิก

กรอกข้อมูล Profiles ของคุณเพื่อใช้ในการสมัครสมาชิก

** ระบบจะสร้าง password และส่งกลับไปทางอีเมล์ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ ภายใน 5-10 นาที โปรดตรวจสอบใน Junk mail
และหลังจากนั้นท่านสามารถ login และแก้ไข password ได้ด้วยตนเอง
สมัครสมาชิก