DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

  สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับกรมสรรพากร ในในโครงการประชุม/สัมมนาส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานสรรพากรภาค 1- 12 ระหว่างวันที่ 4- 5 กันยายน 2566 โดยมี ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบัน TDGA สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ChatGPT ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร จำนวน 99 คน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ ห้องจัดเลี้ยงประชุมสัมมนา ชั้น 4 อาคารสถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพากร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

                                 


                                       ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA คลิก

TDGA - สถาบัน TDGA by DGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับกรมสรรพากร ในโครงการประชุม/สัมมนาส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานสรรพากรภาค 1- 12