DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดพิธีเปิด ‘หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 31 (Government Chief Information Officer Development : GCIO#31)’ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมอมารี วอร์เตอร์เกท กรุงเทพ


โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ยันต์เจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจักรพงษ์ แสงมณี) เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัล” โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวรายงานพร้อมเล่าให้ฟังถึงที่รายละเอียดหลักสูตร GCIO#31 ว่า ปัจจุบันมีผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมหลักสูตร GCIO กับสถาบัน TDGA ไปแล้วกว่า 219 คน ในรุ่น 31 นี้มีผู้บริหารเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 44 ท่าน มีระยะเวลาในการจัดอบรมระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567
ด้าน ผช.รมต. กล่าวเน้นย้ำว่า ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ CIO ของหน่วยงานรัฐเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่รัฐบาลดิจิทัลให้เกิดขึ้นจริง พัฒนาบทบาทใหม่ให้ก้าวทันโลก สามารถตอบโจทย์ความคาดหวังขององค์กรและประชาชนที่แตกต่างจากในอดีต รวมถึงความคาดหวังของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้นำองค์กรไม่เพียงทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการโครงการและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเท่านั้น แต่ต้องการให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการดำเนินงานและการให้บริการภาครัฐ (Transformer in Chief) โดยการนำนวัตกรรมใหม่ๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่หน่วยงานรัฐมีอยู่มหาศาลมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบกลยุทธ์องค์กรเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาประเทศต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจ Upskill-Reskill ด้านทักษะดิจิทัล ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าไปเยี่ยมชม และค้นหาหลักสูตรที่สนใจทั้งแบบ Onsite และ Online ได้ที่เว็บไซต์ สถาบัน TDGA ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่นี่! 
หรือ 
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA

TDGA - TDGA ปั้น CIO ภาครัฐ เร่งทักษะเทคโนโลยี ปูทางสู่รัฐบาลดิจิทัล ด้วย หลักสูตร GCIO รุ่น 31