DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

     

 

ตามที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) เปิดรับสมัคร "อาจารย์ผูู้สอนหลักสูตร e-learning ด้านดิจิทัล"เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในจัดการเรียนการสอนด้านดิจิทัลได้เข้าร่วมจัดทำสื่อบทเรียน            e-learning เพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ นั้น บัดดี้การคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก"อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร e-learning ด้านดิจิทัล" โดยแบ่งเป็นหมวดบทเรียน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

🔹บทเรียน Digital Literacy

คุณ สุมนฒ์ จิรพัฒนพร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
🔹บทเรียน Data Analytics
ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี มหาวิทยาลัยมหิดล
🔹บทเรียน Digital Leadership
ยังไม่มีผู้ได้รับคัดเลือก
.
🎉ทางสถาบัน TDGA ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือก 🙏🏻
และขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบทเรียน e-learning ในครั้งนี้

📝ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สถาบัน TDGA จะติดต่อกลับไปยังอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือก
เพื่อแจ้งรายละเอียด และขอข้อมูลต่างๆ ของท่านต่อไป

🚫ผลพิจารณาของฃสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลถือเป็นที่สิ้นสุด

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมวิชาการและเครือข่ายความรู้ดิจิทัล (TDGA)
คุณอรทัย : 080 045 3328
คุณอาภรณ์ : 080 045 3347

FaLang translation system by Faboba
สถาบัน TDGA by DGA ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร e-learning ด้านดิจิทัล | ข่าวประชาสัมพันธ์