เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทาง TDGA ได้ตระหนักและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และได้ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

คำถาม-คำตอบเราสามารถส่งรหัสผ่านใหม่ให้ท่านทางอีเมล์เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน
เมื่อท่าน Login เข้าสู่ระบบแล้ว ท่านสามารถเปลี่ยน Password ได้ที่เมนู ข้อมูลส่วนตัว -> แก้ไขรหัสผ่าน


ถ้าท่านได้ส่งคำขอลืมรหัสผ่าน แต่ไม่ได้รับอีเมล์ ให้ตรวจสอบที่โฟลเดอร์สแปมเพื่อหาอีเมล์จาก TDGA


รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 02-612-6000 หรือส่งอีเมล์มาที่ contact@dga.or.thหากยังต้องการความช่วยเหลือ โปรดส่งอีเมล์ไปที่ contact@dga.or.th
คำถาม-คำตอบ