สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

รายละเอียดการติดต่อ

ที่อยู่
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
Thailand Digital Government Academy

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์
108 ถ.รางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 02 612 6060
โทรสาร : 02 612 6013
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ส่งข้อความติดต่อสอบถาม

ติดต่อเรา | tdga_profiles